Ogrzewanie podłogowe kalkulator

Głównym zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest nie tylko stworzenie ale i potrzymanie w danym obiekcie pożądanej temperatury. Pożądana temperatura to zazwyczaj ta, która umożliwia uzyskanie tzw. komfortu cieplnego, będącego idealną temperatura dla organizmu ludzkiego.

Każda instalacja centralnego ogrzewania składa się z kilku niezbędnych elementów, takich jak kocioł grzewczy, lub inne źródło ciepła, przykładowo pompa ciepła, a także grzejniki oraz armatura. Wszystkie te elementy są połączone przewodami, w których pracuje czynnik grzewczy przenoszący temperaturę z kotła grzewczego do grzejników, niezależnie w jakim są one typie. W większości przypadków instalacji wykorzystanych obecnie czynnikiem grzewczym jest woda, ale to właśnie z uwagi na rodzaj czynnika grzewczego możemy wyróżnić poszczególne typy instalacji grzewczych.

rodzaje instalacji grzewczych
rodzaje instalacji grzewczych

Rodzaje instalacji grzewczych

Rodzaje instalacji grzewczych mogą wykorzystywać wodę, powietrze lub energię elektryczną, Rodzaje instalacji neutralnego ogrzewania mogą opierać się także o parę niskoprężną. Innym sposobem podziału na rodzaje instalacji co jest sposób pracy czynnika grzewczego. W takim przypadku można wyróżnić dwa rodzaje instalacji grzewczych, mające system pompowy i grawitacyjny.

Co więcej poszczególne rodzaje systemów grzewczych mogą mieć górny lub dolny rozdział. Szczególnie typy instalacji grzewczych związane z parą mają charakterystyczny podział na rozdział dolny i górny, jednakże w ich przypadku można także wyodrębnić instalacje z grawitacyjnym spływem skroplin, a także z przepompowaniem skroplin przy użyciu przewodów kondensatu.