Rodzaje instalacji grzewczych

Rodzaje instalacji grzewczych

dom
Głównym zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest nie tylko stworzenie ale i potrzymanie w danym obiekcie pożądanej temperatury. Pożądana temperatura to zazwyczaj ta, która umożliwia uzyskanie tzw. komfortu cieplnego, będącego idealną temperatura dla organizmu ludzkiego. Każda instalacja centralnego ogrzewania składa się z kilku niezbędnych elementów, takich jak kocioł grzewczy, lub inne źródło ciepła, przykładowo pompa ciepła, a także grzejniki oraz armatura. Wszystkie te elementy są połączone przewodami, w których pracuje czynnik grzewczy przenoszący temperaturę z kotła grzewczego do grzejników, niezależnie w jakim są one typie. W większości przypadków instalacji wykorzystanych obecnie czynnikiem grzewczym jest woda, ale to właśnie z uwagi na rodzaj czynnika grzewczego możemy wyróżnić poszczególne typy instalacji grzewczych. [caption id="attachment_355" align="alignleft" width="300"] rodzaje instalacji grzewczych[/caption] Rodzaje instalacji grzewczych Rodzaje instalacji grzewczych mogą wykorzystywać wodę, powietrze lub energię elektryczną, Rodzaje…
Read More